Handige links

Voedingscentrum; Wat mag ik wel en niet eten in mijn zwangerschap?

www.deverloskundige.nl; Voor (vertalingen van) folders van de KNOV

www.erfelijkheid.nl ; Vragen over erfelijkheid en aangeboren afwijkingen

www.degynaecoloog.nl; Voor alle informatie van de NVOG

screening op-down-edwards-en-patausyndroom; Voor (vertalingen van) folders

Over de 20 weken echo; Voor (vertalingen van) folders van RIVM

Screeningen-bij-pasgeborenen; Voor (vertalingen van) folders van RIVM

www.ggdijsselland.nl; Over de jeugdgezondheidszorg

www.polozna.nl; Voor Poolse zwangeren

www.zanzu.nl; Informatie over seksuele gezondheid in verschillende talen

GGD; Informatie over infectieziekten voor statushouders en nieuwkomers in verschillende talen

https://www.stillelevens.nl; Over het verliezen van je baby