Privacyverklaring

De redactie van de website Geboortezorg Salland.nl vindt privacy belangrijk en houdt zich aan de eisen en voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij verwerken naam- en adresgegevens en mailadressen en telefoonnummers van zwangeren die zich opgeven voor de voorlichtingsavonden en bewaren deze gegevens zolang zij nodig zijn voor het organiseren van deze voorlichtingsavonden.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar mogen niet zonder toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers bewaard worden. Wij kunnen echter de leeftijd van de bezoekers aan onze website niet controleren.

E-mail

Via het mailadres kan contact met de redactie van Geboortezorg Salland.nl worden opgenomen. Deze mail gegevens worden 90 dagen bewaard. Uw bericht zal altijd binnen 1 week beantwoord worden.

Disclaimer e-mail: E-mail van Geboortezorg Salland.nl kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk is verzonden, word u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Geboortezorg Salland.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico?s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Beveiliging

De redactie van de website Geboortezorg Salland.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookieverklaring

Google Analytics verzamelt gegevens over het bezoek aan de website. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens wordt de informatie en navigatiestructuur van de website verbeterd en kunnen wij de website optimaal laten werken.

Wij vragen vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies. U kunt cookies weigeren. Mogelijk zijn bepaalde delen van de website dan niet voor u beschikbaar.

Websites gelinkt aan Geboortezorg Salland.nl

De website van Geboortezorg Salland.nl kan links bevatten naar andere websites die door anderen worden beheerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen

De redactie van Geboortezorg Salland.nl kan ten alle tijden wijzigingen aanbrengen in het privacystatement.