Samen zorgen wij voor jou

Vanuit Geboortezorg Salland hebben we een gezamenlijke visie. In alles wat we doen, wat we verbeteren of waarin we onze zorg uitbreiden kijken we of dit passen is binnen onze visie. In ons meest recente jaarverslag is het mogelijk om te lezen wat onze activiteiten in het voorgaande jaar zijn geweest.

(Aanstaande) gezin centraal

Geboortezorg Salland staat voor zorg op maat in de periode voor de zwangerschap tot na de kraamperiode. Zorg op maat is passende en verantwoordelijke zorg is, met keuzes gemaakt op basis van Samen beslissen waarbij de zwangere en haar partner de regie behoudt. We betrekken de partner (en omgeving) van de zwangere actief bij de zorg voor het versterken van een kansrijke start voor het kind. We staan voor keuzevrijheid: keuzevrijheid op inhoud (zorg op maat) maar ook op smaak. Iedere verloskundigenpraktijk binnen Geboortezorg Salland heeft zijn eigen stijl van zorgverlening op dezelfde inhoud, waardoor deze verschillende smaken zullen blijven bestaan.

Wij zijn Geboortezorg Salland

Geboortezorg Salland is een Integrale Geboortezorg Organisatie (een IGO) en bestaat uit meerdere disciplines: kraamverzorgende, verpleegkundige, 1e lijns verloskundige, echoscopiste, (physician assistant-) klinisch verloskundige, lactatiekunde, A(N)IOS, gynaecoloog, kinderarts, (poli) assistente, secretaresse, manager en management assistent.

We laten de zwangere en haar partner horen en voelen wie wij zijn en waar we voor staan. We kennen elkaar binnen de organisatie, we hebben vertrouwen in elkaars expertise en spreken elkaar zonodig aan op kwaliteit, beleid of samenwerking. We zijn als IGO vernieuwend en dit mag merkbaar zijn voor de cli?nt. We dragen allemaal bij aan de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): daarbij hebben we in ons achterhoofd ? 1e lijns zorg waar kan, 2e lijns zorg waar nodig?. Bij Geboortezorg Salland zijn we trots op wie we zijn: ?Be good and tell it?.

Soepele zorg

We zijn samen verantwoordelijk voor de zorg voor het (aanstaande) gezin. We maken gebruik van elkaars expertise om zo de beste zorg te organiseren. Soepele zorg betekent dat er geen dubbelingen en strubbelingen zijn: de zwangere en haar partner hoeven het verhaal maar één keer te doen. Vervolgens hebben we samen met de zwangere en haar partner een goede en eenduidige afstemming van de planning en inhoud. We hebben allen één verhaal naar de zwangere en bieden zorg zonder onnodige obstakels.

Duurzame organisatiekracht

Bij de keuzes die wij maken is de zorginhoud leidend en houden we tegelijkertijd de financiële gezondheid van onze organisaties in het oog. We hebben de wij als uitgangspunt: we hebben elkaar nodig om samen te zorgen voor het (aanstaande) gezin.

Continue kwaliteitsverbeteringen, gedreven door cliënttevredenheid en relevante uitkomsten

Het bieden van kwalitatief goede zorg voor een tevreden (aanstaande) gezin betekent dat wij continu evalueren en reflecteren en kijken waar we verbeteracties kunnen inzetten. Het ontvangen van feedback van het (aanstaande) gezin op onze zorg draagt bij aan verbetering van deze zorg. Samen zorgen we voor het (aanstaande) gezin. We staan voor topzorg.